menší stěhování (do 18 m3)transporter střední stěhování (do 21 m3+hydr.čelo)obe iveca střední stěhování (do 25 m3)obe iveca velké stěhování (do 38 m3)atego
Hodinová sazba (stěhování v rámci Prahy) Cena 1 km Hodinová sazba (stěhování v rámci Prahy) Cena 1 km Hodinová sazba (stěhování v rámci Prahy) Cena 1 km Hodinová sazba (stěhování v rámci Prahy) Cena 1 km
vozidlo + stěhovák 550,- 10,- 590,- 14,- 590,- 14,- 1100,- 20,-
vozidlo + stěhovákstěhovák 700,- 14,- 800,- 14,- 800,- 14,- 1.350,- 22,-
vozidlo + stěhovákstěhovákstěhovák 900,- 14,- 1090,- 16,- 1090,- 16,- —— ——
+ další stěhovák 250,- 2,- 250,- 2,- 250,- 2,- 250,- 2,-

Uvedené ceny jsou bez DPH 

MINIMÁLNÍ CENA ZAKÁZKY: 1.600kč

VYUŽIJTE MOŽNOSTI PLATIT PLATEBNÍMI KARTAMI PŘÍMO VE VOZE – BEZ PŘÍPLATKŮ

 

STĚHOVACÍ KRABICE

Zákazník si u nás může zakoupit kvalitní 5W-stěhovací krabice o rozměru 55cm x 35cm x35cm, a to za cenu pouhých 45,- Kč bez DPH. Pronájem stěhovacích krabic – 35,- Kč / 1 ks.
Zákazník při předání uhradí dodavateli vratnou zálohu 50,- Kč / 1 ks, ze které bude následně stržena hodnota pronájmu naplněných krabic. Poškozené krabice budou zákazníkovi účtovány 45,- Kč / 1 ks.

OBALOVÝ MATERIÁL

Zákazník si u nás může zakoupit kvalitní obalový materiál – stretch folie, jednostranná bublinková folie, miralon a lepící pásky.

STRETCH FOLIE – 130,- Kč
BUBLINKOVÁ FÓLIE – 15,- Kč / 1 metr
MIRALON – 20,- Kč / 1 metr
LEPÍCÍ PÁSKA – 36,- Kč

V naší nabídce naleznete také výhodné obalové sety – zdeUvedené ceny jsou vč. DPH.

 

DODÁNÍ KRABIC ZÁKAZNÍKOVI

po Praze 250 Kč – následný svoz 250 Kč
Zákazník může krabice odebrat (proti uvedené záloze), či navrátit na naší adrese zdarma.

VÍCEPRÁCE

pokud zákazník uvedl menší rozsah prací nežli je na místě zjištěno, vyhrazuje si firma právo dané vícepráce doúčtovat zákazníkovi dle platného ceníku.

TĚŽKÁ BŘEMENA

  • Těžká břemena nad 60 kg (objem pro dva) – příplatek 50 kč/patro
  • Stěhování pián – základ ceny po Praze 1800 Kč + 800 Kč/patro

Pro určení ceny, přípravy týmu a sepsání objednávky prosím využijte STĚHOVACÍ KONZULTACE ZDARMA.

SKLADOVACÍ SLUŽBY

  • skladování krátkodobé – 9 Kč m3/den – rozumí se 1 až 30 dnů včetně
  • skladování dlouhodobé – 7 Kč m3/den – rozumí se 30 dnů uskladnění a déle

BANKOVNÍ SPOJENÍ

  • Raiffeisen bank, a.s. – 6521820001/5500
  • ČSOB, a.s. – 269847298/0300

 

REKLAMACE

Upozorňujeme zákazníky, aby provedli kontrolu případných poškozeníihned po stěhování. Řešíme pouze škody nahlášené zákazníkem do 12 hodin po ukončení zakázky a to s fotodokumentací na e-mail stehovani@kdycokam.cz, případně sepsáním na osobní návštěvě u klienta.

Naši pracovníci nábytek po stěhování rozbalí a umožní klientovi kontrolu stěhovaných věcí. Pakliže učiní zjištění o škodě, pracovník vyplní protokol o škodě.

Naše firma klientovi nabídne řešení v podobě opravy, jejíž hrazení zvolíme dle výše plnění. Pro uplatnění nároku z pojištění, je potřeba doložit nabývací titul k dané věci, kde je zřetelně prokázána pořizovací cena. Dále pojišťovna zhodnotí plnění dle stáří předmětu a jeho ceněn obvyklé.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI:

Naše společnost je odpovědnostně pojištěna se spoluúčastí 2500 Kč do výše plnění 5 milionů Kč. Upozorňujeme, že průběh pojistného plnění trvá procesně až 2 měsíce a poškozené věci jsou amortizovány dle posouzení pojišťovnou. Podhodnotu plnění do výše původní hodnoty nedoplácíme.

UPOZORNĚNÍ

Pokud klient uvede firmu a pojišťovnu v omyl, a nárokuje poškození vzniklá dříve před stěhováním apod., jedná se, a je kvalifikováno, jako pokus o podvod. Postupujeme dále právnímu oddělení a informujeme pojišťovnu, se kterou věc postupujeme znaleckým posudkům pro přípravu žaloby.