Malý vůz – do 6 m3transporter Nákladní skříňový vůz – do 26 m3obe iveca Nákladní skříňový vůz s čelem – do 35 m3obe iveca Velké stěhování (do 38 m3)atego
Hodinová sazba (stěhování v rámci Prahy) Cena 1 km Hodinová sazba (stěhování v rámci Prahy) Cena 1 km Hodinová sazba (stěhování v rámci Prahy) Cena 1 km Hodinová sazba (stěhování v rámci Prahy) Cena 1 km
vozidlo + stěhovák 350,- 10,- 550,- 12,- 1.000,- 14,- 1100,- 20,-
vozidlo + stěhovákstěhovák 550,- 10,- 750,- 12,- 1.200,- 14,- 1.350,- 22,-
vozidlo + stěhovákstěhovákstěhovák 700,- 10,- 950,- 12,- 1.420,- 14,- —— ——
+ další stěhovák 220,- 2,- 220,- 2,- 220,- 2,- 220,- 2,-

Uvedené ceny jsou bez DPH 

MINIMÁLNÍ CENA ZAKÁZKY: 1.600kč

VYUŽIJTE MOŽNOSTI PLATIT PLATEBNÍMI KARTAMI PŘÍMO VE VOZE – BEZ PŘÍPLATKŮ

 

STĚHOVACÍ KRABICE

Zákazník si u nás může pronajmout kvalitní 5W-stěhovací krabice o rozměru 55cm x 35cm x35cm, a to za cenu 20,- Kč / 1 ks.
Zákazník při předání uhradí dodavateli vratnou zálohu 50,- Kč / 1 ks, ze které bude následně stržena hodnota pronájmu naplněných krabic. Poškozené krabice budou zákazníkovi účtovány 45,- Kč / 1 ks.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

 

DODÁNÍ KRABIC ZÁKAZNÍKOVI

po Praze 250 Kč – následný svoz 250 Kč
Zákazník může krabice odebrat (proti uvedené záloze), či navrátit na naší adrese zdarma.

VÍCEPRÁCE

pokud zákazník uvedl menší rozsah prací nežli je na místě zjištěno, vyhrazuje si firma právo dané vícepráce doúčtovat zákazníkovi dle platného ceníku.

TĚŽKÁ BŘEMENA

  • Těžká břemena do 100 kg – paušál 0,- Kč + 50 Kč / 1 poschodí
  • Těžká břemena do 200 kg – paušál 500,- Kč + 150 Kč / 1 poschodí
  • Těžká břemena do 400 kg – paušál 1.800,- Kč + 800 Kč / 1 poschodí
  • Těžká břemena nad 400 kg – paušál 5.000,- Kč + 1.500 Kč / 1 poschodí

Pro určení ceny, přípravy týmu a sepsání objednávky prosím využijte STĚHOVACÍ KONZULTACE ZDARMA.

SKLADOVACÍ SLUŽBY

  • skladování krátkodobé – 9 Kč m3/den – rozumí se 1 až 30 dnů včetně
  • skladování dlouhodobé – 7 Kč m3/den – rozumí se 30 dnů uskladnění a déle

BANKOVNÍ SPOJENÍ

  • Raiffeisen bank, a.s. – 6521820001/5500
  • ČSOB, a.s. – 269847298/0300

 

REKLAMACE

Upozorňujeme zákazníky, aby provedli kontrolu případných poškození ihned po stěhování. Řešíme pouze škody nahlášené zákazníkem do 12 hodin po ukončení zakázky a to s fotodokumentací na e-mail stehovani@www.kdycokam-stehovani.cz, případně sepsáním na osobní návštěvě u klienta.

Naši pracovníci nábytek po stěhování rozbalí a umožní klientovi kontrolu stěhovaných věcí. Pakliže učiní zjištění o škodě, pracovník vyplní protokol o škodě.

Naše firma klientovi nabídne řešení v podobě opravy, jejíž hrazení zvolíme dle výše plnění. Pro uplatnění nároku z pojištění, je potřeba doložit nabývací titul k dané věci, kde je zřetelně prokázána pořizovací cena. Dále pojišťovna zhodnotí plnění dle stáří předmětu a jeho ceněn obvyklé.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI:

Naše společnost je odpovědnostně pojištěna se spoluúčastí 2500 Kč do výše plnění 5 milionů Kč. Upozorňujeme, že průběh pojistného plnění trvá procesně až 2 měsíce a poškozené věci jsou amortizovány dle posouzení pojišťovnou. Podhodnotu plnění do výše původní hodnoty nedoplácíme.

UPOZORNĚNÍ

Pokud klient uvede firmu a pojišťovnu v omyl, a nárokuje poškození vzniklá dříve před stěhováním apod., jedná se, a je kvalifikováno, jako pokus o podvod. Postupujeme dále právnímu oddělení a informujeme pojišťovnu, se kterou věc postupujeme znaleckým posudkům pro přípravu žaloby.